Community > Dementie

Incontinentie

Wat is incontinentie? Wanneer er geen controle meer is over de beheersing van de blaas of sluitsp...

Lees verder

Wegwijs bij dementie

Dementie is de verzamel naam voor meer dan vijftig verschillende hersenziektes.

Lees verder

Zorgassistent LEA

Zorg assistent LEA kan gebruikers met een fysieke en/of cognitieve belemmering ondersteunen tijdens het dagelijks leven. Door het gebruik van LEA kunnen gebruikers veiliger en langer zelfstandig blijven functioneren.

Lees verder